ویـــدیـــوی وارد شدن جوات چکش به سالنِ 12هزار نفری و هو شدن توسط تماشاگرا که در ادامه تشویق بی امان علیِ کریــــمی رو در پی داشت ... *همه بازیکنا وقتی وارد ورزشگاه میشدن همه دور و اطراف رو میدیدن و دستشون رو برای تماشاگرا بلند میکردن, اما جواد چکش بر عکسِ بقیه, به محض ورودش به سالن سرش رو پایین انداخته بود!* *به محض ورود نکونام, تماشاگرا به نشانه اعتراض انگشت وسطشونو بهش نشون میدادن* *در حین اجرای مراسم, بیشتر بازیکنا به تماشاگرا خیره شده بودند که فریاد علیییییییییی کریمی . . . علیییییییییییییی کریمی با وجود محدودیت ها و تدابیر شدید امنیتی, کل سالن رو گرفته بود.* *تشویق بی امانِ "مــــارادونای آسیــــا, علیِ کریــــمی" حتی بعد پایان مراسم مقابل چشمان کیروش و نکونام ادامه داشت* *با وجود ترس تلوزیون ضرغامی از پخش مراسم, اما تشویق شدید جــــادوگر بازتاب خیلی زیادی تو خبرگزاری ها رسمی داشت* *** AZD ***

  FaceDL prepare this results ( 0.444 seconds)