Tiếp tục series cạn lời :)) Lần này là season 9 và 10 ( trong truyện tranh ss9 và 10 Prue phải mượn xác ng khác để hoàn dương và trở thành nv phản diện nên lần này Prue sẽ có gương mẹt mới :v ) Tiếp tục đa tạ thí chủ Mai Nguyên Thiệu đã đóng góp cờ líp :>

  FaceDL prepare this results ( 0.996 seconds)